Bibliotekssystemet för svenska bibiliotek.
Logga in:
Funktioner i Bibblan™ - Statistik
Statistik

En väldigt viktig funktion för biblioteken är statistik. I BIBBLAN™ lagras information om alla transaktioner och händelser och detta underlag kan sedan användas för att ta fram ett stort urval av statistiska rapporter. Några exempel ges här nedan:

Beståndsinformation, hur många titlar respektive exemplar av böcker och andra medier har biblioteket? Informationen kan brytas ned på olika sätt, per signum, ämne, placering m.m.

Låntagarstatistik, totalt antal, aktiva respektive passiva, dvs låntagare som lånat resp inte lånat eller varit inloggade inom en viss tidsperiod. Könsfördelning m.m.

Utlåningsstatistik, antal lån under perioden, med fördelning under dagen, per ämne, signum, kön m.m. Här visas också antal utestående lån, antal påminnelser, krav m.m.

SCB, BIBBLAN™ producerar färdiga rapporter för leverans till Statistiska Centralbyrån.

Svensk Författarfond, BIBBLAN™ producerar statistik som automatiskt sänds till Sv Författarfond
när de begär det.