Bibliotekssystemet för svenska bibiliotek.
Logga in:
Funktioner i Bibblan™ - Påminnelse- & Kravhantering
Påminnelser & Krav

Denna funktion skulle inte behövas om alla låntagare skötte sig. Nu gör de tyvärr inte det vilket medför att vi satsat mycket arbete på att skapa enkla och funktionella rutiner för påminnelse och krav av försenade lån.

Påminnelser kan skapas och sändas som e-post, personligt brev eller i form av en klasslista. Genom att utnyttja e-post för förstakrav kan kostnaden reduceras mycket då flertalet försenade lån faktiskt beror på glömska eller slarv.