Bibliotekssystemet för svenska bibiliotek.
Logga in:
Bibblan™ - Det prisvärda bibliotekssystemet för svenska bibliotek
BIBBLAN™ är en vidareutveckling av LIGOBIB® som funnits på den svenska marknaden sedan 1989.
På denna sida kommer löpande information att presenteras och allt eftersom nya funktioner blir klara kommer de att finnas tillgängliga här. BIBBLAN™ är ett 100% Internetbaserat bibliotekssystem fullt anpassat för MARC21.

Alla ingående bibliotek samverkar om katalogisering och BIBBLAN™ har direktkontakt med LIBRIS. Alla kunder kommer åt sitt bibliotekssystem via Internet och ingen klientprogramvara behövs.

Systemet kräver därför ingen installation utan kan köras från de flesta datorer som är anslutna till Internet. Mer information om de funktioner som ingår eller som planeras att ingå i BIBBLAN™ hittar du här. Vill Du prova BIBBLAN™? Kontakta oss för en telefondemonstration av BIBBLAN!

BIBBLAN vidareutvecklas löpande enligt önskemål. Vidare håller vi på med ett API som vi räknar med att ha klart under 2025 för att tillgodose behovet av en mobil plattform.

Vi tillhandahåller förprogramerade streckkodsläsare till BIBBLAN och etiketter för daglig drift.