Bibliotekssystemet för svenska bibiliotek.
Logga in:
Funktioner i Bibblan™ - Katalogisering
Katalogen

BIBBLAN™
bygger till skillnad på LIGOBIB® på en central katalog där grundposten är gemensam för alla bibliotek. I de flesta fall kommer denna post från LIBRIS och håller därigenom en hög kvalité. Till dessa gemensamma poster knyter sedan biblioteken beståndsposter som innehåller lokal information.

Katalogen arbetar med MARC21 som katalogformat och har en direktkoppling till LIBRIS. Vid nyregistrering söks titeln först i BIBBLAN™s katalog via bokens ISBN-nr, finns inte titeln där sker en sökning automatiskt i LIBRIS. Detta förfarande minimerar det arbete som annars förknippas med katalogisering.

Ett bibliotek som katalogiserar i BIBBLAN™ kan låta sin katalog vara tillgänglig på olika sätt. Den kan vara helt privat, publikt sökbar eller gemensam med andra bibliotek. Det sista alternativet kan vara praktiskt om flera bibliotek, ex inom en kommun, vill ha möjligheten att på bästa sätt samutnyttja sitt bestånd.

Bibliotek kan samarbeta på olika sätt med BIBBLAN™ som bas. Det mest effektiva sättet är att göra baserna gemensamt sökbara, för alla användare eller endast personal, och sedan tillåta fjärrlån. Men även andra alternativ är möjliga.