Bibliotekssystemet för svenska bibiliotek.
Logga in:
Funktioner i Bibblan™ - Fjärrlån
Fjärrlån

Med en central databas blir det naturligt att i större grad samarbeta mellan biblioteken för att bättre utnyttja sitt bestånd. Med funktionen fjärrlån görs detta enkelt genom att man placerar en beställning hos ett annat bibliotek på en bok eller annat media. När den levereras till det beställande biblioteket markeras den som utlånad hos ägaren av boken, låntagare blir det lånande biblioteket. Det kan sedan i sin tur låna ut boken/mediet till låntagaren som beställt boken.

Både ägaren av boken/mediet och det lånande biblioteket kan se aktuell status för boken.

BIBBLAN™ larmar när en fjärrlånad bok kommer i retur så den kan returneras till rätt bibliotek.