Bibliotekssystemet för svenska bibiliotek.
Logga in:
Funktioner i Bibblan™ - Artikelsökning
Artikelsökning

Vårt mål med BIBBLAN™ är att all information skall vara sökbar, inte bara efter böcker utan alla typer av media. Som ett led i denna strävan blir en av de första funktionerna vi införlivar i BIBBLAN™ en artikelsökningsfunktion.

I denna modul registreras artiklar klassificerade med ämnesord samt referenser till den tidskrift artikeln finns publicerad i, samt årgång, nummer och sida. Om biblioteket är registrerat i peridicamodulen som prenumerant av tidskriften går det även att beställa (låna/reservera) tidskriften alternativt kopior av artikeln. Allt beroende på vad det lokala biblioteket har för rutiner.

Biblioteket kan också bestämma om endast artiklar som finns i tidningar man prenumerar på skall komma med vid sökning, eller om alla artiklar skall presenteras. I det senare fallet presenteras de som det lokala biblioteket har i sina samlingar först i träfflista.

Alla artiklar som registreras blir tillgängliga för alla bibliotek, dvs alla registrerande bibliotek hjälps åt att bygga upp artikeldatabasen.