Bibliotekssystemet för svenska bibiliotek.
Logga in:
Funktioner i Bibblan™ - Cirkulation
Cirkulation

BIBBLAN™
s Cirkulation, eller utlåning i dagligt tal, är tillgängligt från alla Internetanslutna arbetsplatser, men kräver en säker inloggning med användarnamn och lösenord. Biblioteket styr vilka användare som skall ha tillgång till de här funktionerna via användaradministrationen.

För att fungera effektivt bör den/de arbetsplatser där cirkulation hanteras förses med streckkodsläsare. Utlåning sker sedan enkelt med eller utan låntagarkort. Om kort inte används kan utlåning ske genom inloggning, pärmregister med streckkoder eller personnummer kombinerat med personlig kod (PIN-kod). Den sistnämnda metoden används främst vid självbetjäning samt om låntagaren glömt sitt lånekort.

När flera bibliotek samverkar kan utlåning och återlämning ske av varandras litteratur. Vid återlämning signalerar alltid systemet om att det är en inlånad bok och vilken enhet som äger den.

Låntagare kan själva logga in i systemet och se aktuella lån och reservationer. Låntagare kan om det aktiverats även själva låna om böcker samt reservera och ta bort reservationer.